Hyvinvoinnin alkemia – Tiennäyttäjäsi tasapainoiseen oloon

Hyvinvoinnin alkemia -tiennäyttäjäsi tasapainoiseen oloon

Hyvinvoinnin alkemia on alkujaan syntynyt tarpeesta parantaa omaa terveyttä ja hyvinvointia. Omat nuoruusajan terveysongelmat; vakavat suolisto-ongelmat, vuosikausia piinannut migreeni ja alituiseen kipuileva selkä herättivät ajatuksen, olisiko mahdollista voida hyvin, vaikka lääkkeet eivät sitä olotilaa tuoneet? Oma ”ikuisen elämän lähteen” etsintä on tuonut pala kerrallaan eteen lukemattomia tiedon muruja liittyen ravitsemukseen, liikuntaan, uneen ja henkiseen hyvinvointiin. Tiedonjano on kasvanut joka askeleella, ja hyvinvoinnin alkemian salaisuuksien etsintä on johdattanut useamman mutkan jälkeen opiskelemaan ravintoterapiaa Terveysopisto Salukseen. Nyt on tullut aika tarjota myös ihmisille ympärilläni mahdollisuuden tutustua löytämiini hyvinvoinnin alkemian salaisuuksiin.

Miksi nimeksi valikoitui Hyvinvoinnin Alkemia?

Alkemia on muinainen, alkemistien harjoittama oppi, jonka yhtenä tarkoituksena on löytää viisasten kivi ja elämän eliksiiri, jolla voitaisiin saavuttaa pitkä tai jopa ikuinen elämä. Alkemistiset prosessit pitävät sisällään myös henkisen kehityksen tien. Alkemiaan kuuluu aineksia kemiasta, fysiikasta, lääketieteestä, astrologiasta, mystiikasta ja jopa uskonnoista. Mikä siis sopisikaan paremmin kuvaamaan kokonaisvaltaista hyvinvointia kuin Hyvinvoinnin Alkemia?

Miksi holistinen ravintoneuvonta?

Holismin arkimääritelmän mukaan kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa, mutta täsmällisemmin ilmaistuna holismilla tarkoitetaan, että jonkin kokonaisuuden ominaisuudet ovat enemmän kuin sen osien ominaisuuksien summa. Ihminen on siis kokonaisuus jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen, eikä voida tarkastella vain yhtä yksittäistä oiretta tai ominaisuutta silloin kun pyritään saattamaan koko ihminen takaisin homeostaasiin, eli tasapainoon. Holistinen ravintoneuvonta ottaa ihmisen huomioon kokonaisuutena. Ruoka ja ravintoaineet eivät ole vain polttoainetta, vaan holistisessa ravintoneuvonnassa ymmärretään se, kuinka ravintoaineiden tulee pilkkoutua oikein, ja niiden pienempien osasten, molekyylien, tulee päästä imeytymään verenkiertoon. Vain verenkiertoon imeytyneet ravinnemolekyylit voivat kulkeutua soluihin, jotka tarvitsevat rakennusaineet ja energian voidakseen toimia oikein ja huolehtia kehon uudistusprosessista. Näiden toiminnallisten prosessien lähempään tarkasteluun päästään erilaisilla funktionaalisilla testeillä.

Oman terveyden etsinnän polun aikana ympärilleni on rakentunut laaja yhteistyöverkosto hyvinvointialojen ammattilaisista, ja tämä verkosto on nyt myös sinun käytettävissäsi. Joten jos epäilet ettei pelkkä ravitsemuksen korjaaminen, hermoston tasapainottaminen ja kehon hallinta riitä, on yhteistyöverkoston kautta saatavilla käyttöön akupunktiota, hierontaa, osteopatiaa, psykoterapiaa, kuin lääkärin konsultaatiota. Älä siis epäröi ottaa yhteyttä vaikkei palveluvalikosta suoraan löytyisikään suoraan sopivaa pakettia.

Tervetuloa löytöretkelle hyvinvoinnin alkemiaan!

Toivottaa
tiennäyttäjäsi – Hyvinvoinnin Alkemisti

zaida1